Разделы электронной библиотеки


Поиск по тексту: 

Polska, (1632 ; Sejm)


Porzadek na Seymie Walnym Elekcyey miedzy Warszawa a Wola, Przez opisane Artykuly do samego tylko Aktu Elekcyey nalezace, uchwalony y postanowiony, Roku Panskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27 Wrzesnia. — [Krakow : Andrzej Piotrkowczyk, 1637]. — [1], 2-20, [21], 22-24 с. — Экз. деф.: нет 2-ой ч. Suffragia woiewodztw y ziem koronnych y W.X.Litewskiego zgodnie na naiasnieszego Wladislawa Zygmvnta [..] dane miedzy Warszawa a Wola dnia 8 listopada roku 1632 (15 листов).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стр.: 1-10 11-20 21-30 31-40 > >>

----------------------------------------
2012 © СОУНБ.